Gabrijela Design, uslužni obrt vl. Gabrijela Klarić

Najbolja stvar na fotografiji je da se nikada ne mijenja, čak i kada to čine ljudi u njoj.


Fotograf i grafički dizajner Novska,CroatiaFotografske usluge:
Raznih događaja, vjenčanja, krstitki, proslava, auto fotografiranje… 


"Stvaramo fotografiju da bismo razumjeli što nam znači naš život.""Fotografija je način osjećaja, dodirivanja, ljubavi. Ono što ste uhvatili na fotoaparatu snimljeno je zauvijek... Sjeća se sitnica, dugo nakon što ste sve zaboravili.""Razlog sam za fotografiranje jest činjenica da ne morate objašnjavati stvari riječima. "AUTO MOTO PHOTOGRAPHY

"Koja mi je od slika najdraža? Onu koju ću napraviti sutra. "@photoart_gabrijela   INSTA


© 2023 Gabrijela Klarić. Svetog Mihovila 13, Novska 44330

 Tel: 0994771808

E-mail: gabrijelaklaric5@gmail.com 
Powered by Webnode Cookies
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started